SMS/MMS Hospodářské noviny

Cena za přijatou SMS: 1,30 Kč
včetně DPH

Cena za přijatou MMS: 6,00 Kč
včetně DPH

HN Kombinované zpravodajství je souhrnné obrazové i textové zpravodajství přinášející aktuální informace z dění doma, ve
světě i ve sportu. Služba se skládá z:
třech až pěti SMS zpráv denně přinášejících informace o aktuálních událostech ihned poté, co je zpracují novináři
Hospodářských novin,
jedné MMS zprávy zasílané ve večerních hodinách obsahující souhrn nejpodstatnějších událostí dne včetně sportovního dění
a předpovědi počasí na příští den.
Díky službě HN Kombinované zpravodajství tak můžete vždy mít dokonalý přehled o dění kolem vás.

Poskytovatel: Economia

Pro objednání přes SMS zašlete
A IHNED na číslo 999888

Ukázka zdarma
Z IHNED na číslo 999888

Informace o službě
HELP IHNED na číslo 999888

Deaktivace služby
D IHNED na číslo 999888

Zprávy zaslané za účelem objednání nebo zrušení služby jsou zdarma.